MINILAB & COPYCENTRUM

☎ +421 (0) 48 412 33 01

Vážení zákazníci,
Vaše objednávky na tlač fotografií a dokumentov prijímame telefonicky,
mailom alebo osobne na novej adrese sídla firmy:

SURE-A s.r.o.
Jegorovova 23
97401 Banská Bystrica

Zároveň Vám oznamujeme že telefónne čislo 048/412 33 01 je opäť v platnosti. www.surea.sk